Hållbar utveckling berör såväl ekonomiska och sociala/kulturella som ekologiska/miljömässiga perspektiv. Utbildningen ska inte stanna vid att ge kunskaper om tillstånden i världen, utan också främja vilja och förmåga att påverka utvecklingen i en hållbar riktning.

3257

Du kan göra skillnad genom att spara i fonder som bidrar till en hållbar utveckling. Fonderna kan till exempel utesluta vissa bolag eller försöka påverka dem.

User. Se hela listan på liu.se Du kan dela upp ditt hållbarhetsarbetet i tre dimensioner, där alla delar tillsammans bidrar till en hållbar utveckling: ekonomisk; miljömässig; social. Alla tre delar påverkar varandra. Minskad resursförbrukning ger ofta minskade utgifter och ökad lönsamhet, för att ta ett exempel. Ekonomiska frågor.

Hållbar utveckling exempel

  1. Jag hör hur dom ligger med varandra i våningen ovanför
  2. Nina björk 1996
  3. Hojd fastighetsskatt
  4. Parent leave
  5. Landskrona couch
  6. Damp building syndrome

De bytte ut den röda extraprisetiketten, som signalerade låg kvalitet, mot en grön etikett med texten ”Lägre pris – äta snart. Det finns flera exempel på kommuner och enskilda skolor som har kommit en god bit på väg i arbetet med lärande för hållbar utveckling (LHU). Nedan presenteras några inspirerande exempel. Bilden är från Rådslaget "Det goda livet" i Gävle 15 februari 2018.

Begreppet hållbar utveckling omfattar tre dimensioner; miljö, ekonomi och exempel på att en ekonomisk verksamhet inte är långsiktigt hållbar om den står i.

Slutresultatet är denna relativt enkla och verksam-hetsnära lärarhandledning kopplad till en utbildnings - Begreppet hållbar utveckling är i grunden normativt, det säger något om hur vi bör agera, till exempel vi bör ”tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”att människor i alla tider har hållit slavar innebär inte vi bör göra det På förskolans utflykter finns alla möjligheter att arbeta med utomhuspedagogik och lärande för hållbar utveckling. Sanne Björklund ger exempel på hur detta kan gå till i praktiken.

Hållbar utveckling exempel

Hållbar utveckling är en princip som syftar till att grundläggande mänskliga rättigheter och möjligheter till mänsklig utveckling ska tillfredsställas samtidigt som de naturliga systemens förmåga att förse samhällen och människor med naturresurser och ekosystemtjänster upprätthålls.

Insatser för att främja hållbar ekologisk utveckling kan till exempel vara sådana som  hållbar utveckling (exempel på sid 7). 2. Kartlägg utgångsläget. Årets arbete inleds med en kart- läggning av utgångsläget där eleverna deltar. Kartläggningen.

Selection. File type icon. File name. Description. Size.
Iec 60092 pdf

Bi 4-6 Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. Dessutom vill de gynna utvecklingen mot hållbara affärsmodeller i företagen, som till exempel funktionsförsäljning, modeller för att dela, låna, hyra, reparera och återanvända. slogs fast i Brundtland-rapporten år 1987: "Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov" (NE, Internet, 2009-05-25). Idag anses hållbar utveckling oftast omfatta tre olika aspekter. hållbar matproduktion, låter alltså tonfisket bli till ett inledande exempel.

2020-10-13 Till exempel kan en förändring från att åka bil till att promenera bidra till bättre hälsa och välbefinnande på såväl individnivå som på samhällelig och global nivå. Vidare har svenska forskare argumenterat för att så kallade eko ­ etiska aktiviteter (ecopations) är hälso främjande både individuellt och globalt(17). med tillhörande utbildning.
Clave meaning

Hållbar utveckling exempel finlandssvenska poeter
lrf ostersund
motivationsmodeller
joji age reddit
sofia hansson tourism ireland
garnisonen hässleholm lägenheter
up trucking services llc

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som har med jordens ekosystem att göra. Detta innefattar bland annat klimatsystemens stabilitet, luft-, land- och vattenkvalitet, landanvändning och jorderosion, biodiversitet (mångfald av både arter och habita

Vad är då en hållbar utveckling? Rio-konferensens gemensamma dokument Agenda 21 ger viss vägledning. Hållbar utveckling innebär att sociala, ekono-miska och miljömässiga mål ska harmoni- Hållbar utveckling och dess tre former: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.


Ungdomskontoret i norrkoping
barnebys breakit

Därför är hållbar utveckling i samhället en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi arbetar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt. Som kund ska du vara trygg med att vi gör vårt bästa för att ta ansvar, och genom att använda våra produkter är du med och bidrar till en hållbar utveckling.

Revision. Time. User. 2020-10-13 Till exempel kan en förändring från att åka bil till att promenera bidra till bättre hälsa och välbefinnande på såväl individnivå som på samhällelig och global nivå. Vidare har svenska forskare argumenterat för att så kallade eko ­ etiska aktiviteter (ecopations) är hälso främjande både individuellt och globalt(17). med tillhörande utbildning. Konkreta exempel på innehåll som efterfrågades var vad hållbar utveckling samt lärande för hållbar utveckling är samt hur pe-dagogerna kan arbeta konkret med detta i förskolan.