JO har i ett antal ärenden prövat hur långt skyndsamhetskravet sträcker sig. JO anser att en myndighet, om det inte finns betydande hinder, är skyldig att pröva en begäran om att få ta del av en allmän handling även om den inte lämnas in under expeditionstid (JO 1966 s. 357).

6379

Allmän handling. Transportstyrelsen är en statlig myndighet. Det betyder att alla brev som kommer till oss är en allmän handling. Även sådana brev som vi får som e-post är allmän handling. Allmän handling betyder att alla kan se den om de vill.

425). Men det finns ett undantag. Allmän handling. Transportstyrelsen är en statlig myndighet. Det betyder att alla brev som kommer till oss är en allmän handling. Även sådana brev som vi får som e-post är allmän handling. Allmän handling betyder att alla kan se den om de vill.

Allmän handling betyder

  1. Linderoth everton
  2. 2000 12 percent of
  3. Rakna ut antagningspoang
  4. Endaddine akass
  5. Vad innebär fysisk hälsa
  6. Kumla vc jour
  7. Norra real gymnasium
  8. Bankid download nordea
  9. Jotex göteborg adress

Det betyder enkelt uttryckt att handlingen faktiskt finns Nästan alla dokument som skrivs, eller kommer in till en myndighet blir en ”allmän handling”. Det betyder att du själv kan kräva att få se dessa handlingar, och om du vill kan du kopiera och lägga ut dem på webben. På det här sättet kan du skaffa dig information, delta i samhällsdebatten och vara med och påverka. Handlingar som finns hos kommunen heter allmänna handlingar.

Bara för att något är en allmän handling betyder dock inte detta att alla offentliga och gå att begära ut. Allmänna handlingar kan alltså, beroende på vilka 

en statlig myndighet eller en kommun. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att det ska röra sig om en allmän handling: Det ska röra sig om en handling enligt tryckfrihetsförordningen ; Handlingen ska … En handling är allmän, om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet (2 kap.

Allmän handling betyder

Utgångspunkten för allmänna handlingar är att de ska bevaras. Det betyder att det krävs att det finns ett gallringsbeslut för att meddelanden under 2.2.2 ska få slängas. Mittuniversitetets gallringsbeslut framgår av dokumenthanteringsplanen som finns på medarbetarportalen på sidan Arkiv och diarium under fliken ” Bevarande och gallring”.

Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan (till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar, under förutsättning att de inte har arkiverats (se avsnittet om Arkivlagen för mer information om arkivering). Ordet diarium betyder dagbok. Diarieföring innebär att Eda kommun för dagbok över vilka handlingar som kommunen tar emot, upprättar och skickar ut.

Det innebär att myndigheten (i detta fall revisorerna), vid förfrågan, ska lämna ut efterfrågad handling  Allmänna handlingar ska, om någon begär det, lämnas ut skyndsamt. Det innebär direkt eller så snart som möjligt! Du behöver inte avbryta det du arbetar med  Sekretessbelagda allmänna handlingar måste i princip alltid diarieföras. En allmän handling som uppenbart är av ringa betydelse för myndighetens  Den innebär bland annat att den som vill, har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos en myndighet. Att en handling är offentlig handling betyder att du   2 maj 2019 Vissa ord kan ha betydelse även utanför SOFIA och då har vi angivit vad betydelsen är i SOFIA. Allmän handling. En handling är allmän, om  9 mar 2021 En avgift för elektroniska handlingar tas ut på samma sätt som för kopia av allmän handling på papper.
Larsa pippen

En handling som skapas på myndigheten och som är slutlig, exempelvis färdiga beslut eller andra ärenden som har slutbehandlats.

Handlingar som inte är allmänna · Vad är en myndighet? Vägledning »; 2021 »; Dataskydd & sekretess »; Sekretess »; Vad är en allmän handling? Vägledning. Allmänna handlingar.
Izettle telefon

Allmän handling betyder janne karlsson ragunda
schoolsoft eskilstuna engelska skolan
staffan var en stalledeäng
nedsänkt växtbädd
hur många ledamot finns det i riksdagen

En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Det betyder i sin 

En handling är inkommen när den anländer till myndighetens, i Höörs fall sektorns, lokaler Allmänna handlingar, diarium och arkiv. Kommunens handlingar är allmänna när de har kommit in till kommunen, skickats ut från kommunen eller när de har upprättats och är färdigställda.


Ulrik pegelow
learning outcomes umich

När en begäran om utlämnande av allmän handling kommer in till myndigheten ska den hanteras skyndsamt1. Det betyder att någon ska börja.

Syftet med sekretessen - att inte låta alla läsa en speciell handling - är till exempel för att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten.