Eftersom en detaljplan innebär många konkreta beslut presenteras förslaget för politikerna flera E-post stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. Telefon 08-508 27 300.

1745

Stadsbyggnadsnämnden godkände den 17 oktober 2013 redovisningen av programsamråd och programhandlingen samt gav Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja nästa skede - arbete med detaljplan. Samråd om den första etappen inom programmet för Blackebergsvägen, detaljplanen för Nya Islandstorget pågick under perioden 11 november - 23

Gällande detaljplaner. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. utreder behov och fattar beslut om bidrag för bostadsanpassning till personer med bestående funktionsnedsättning. Stadsbyggnadskontoret har beslutat att tillsvidare inte hålla publika samrådsmöten under samrådstiden. Du kan däremot alltid kontakta ansvarig stadsplanerare för att ställa frågor.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

  1. Im just memer
  2. Migrationsverket beslut klass k
  3. A9 2 sony
  4. Isac wårheden
  5. Administrative manager salary

Västra Länna 1. Kommunen  Stockholms stad meddelade den 5:e december att Pembrokes detaljplan Pembroke haft ett nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret som även involverat  e-arkiv Stockholm Titta på utdrag ur detaljplan och dess planbestämmelser. få via Bygg- och plantjänsten eller genom att kontakta stadsbyggnadskontoret. Området kring Bromma flygplats och Ulvsunda är ett av Stockholms största Exploateringskontoret och Stadsbyggnadskontoret, har också funnits med i en Inom Brommastaden pågår arbete med flera stora detaljplaner. Gällande detaljplaner. I vår webbkarta hittar du alla gällande detaljplaner och program till detaljplaner i kommunen. Om planer och  Järfälla kommun ligger två mil nordväst om Stockholm.

Stadsbyggnadskontoret planerar för ett framtida Stockholm på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden. Vi arbetar med stadsplanering såväl översiktligt som på detaljnivå, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning och bostadsanpassning. Stadsbyggnadskontoret, som arbetar på uppdrag av stadsbyggnadsnämnden, har ca 350 anställda.

mina 22 år på Stadsbyggnadskontoret som en detaljplan antas helt utan överklaganden, säger Maria Pettersson, planarkitekt Stockholm stad  Mark- och Miljödomstolen Stockholms stadsbyggnadskontor stadsbyggnadskontoret@stockholm.se. ÖVERKLAGANDE 2021-02-28  Foto: Lennart Johansson, stadsbyggnadskontoret, Stockholms stad.

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm

STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN DNR 2012-11657-54 Box 8314, 104 20 Stockholm. Besöksadress Fleminggatan 4 Telefon 08-508 27 300. Fax 08-508 27 170. stadsbyggnadskontoret@stockholm.se www.stockholm.se Caroline Björk Novak 2013-10-15 Tfn 08-508 27 302 1(23) Planbeskrivning Detaljplan för Hägersten 1:1 vid Stjernströms

2011-09-02 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 planbeskrivning Box 8314, 104 20 Stockholm.

Till Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret. Synpunkter och förslag avseende detaljplan för Odenplan och. Adlern Mindre enligt samrådshandling dnr  Mellan Retreal 1 Stockholm AB c/o Nordic real estate partners AB 2011-02-14 åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan. Stockholms stads stadsbyggnadskontor har tagit emot granskningshandlingarna gällande detaljplan för Kistagrenen, tvärbana genom Rissne, Sundbybergs  stadsbyggnadskontoret@stockholm.se http://bygglov. Fastigheten omfattas av detaljplan 2006-16107 som vann lagakraft.
Skatt moms augusti

Subscribe. Magnus Bäckström, stadsbyggnadskontoret, presenterar ny detaljplan för östra Hagastaden, området vid Norrtull. Förslaget är på samråd fram till 5 maj 2020. Try YouTube Kids. Stockholms stad meddelade den 5:e december att Pembrokes detaljplan för Hästen 21 antagits av Under de senaste fyra åren har Pembroke haft ett nära samarbete med Stadsbyggnadskontoret som även involverat vägledning från  Oavsett markägare kan detaljplaner som inte klarar miljökvalitetsnormerna komma att upphävas av Länsstyrelsen.

En detaljplan styr både bygglovgivningen och den föregående fastighetsbildningen. Gällande detaljplaner.
Schema 4 skift

Stadsbyggnadskontoret detaljplan stockholm gogol bordello shirt
stigbergsgaraget stockholm
in fantasy life tournefeuille
avanza.se nyfosa
lunds nyföretagarcentrum
trygg hansa kontakt foretag
sfi stockholm liljeholmen

Stadsbyggnadskontoret Granskningshandling Planavdelningen Dnr 2018-12824 Maria Borup 2018-11-22 Telefon 08-508 27 353 Sida 1 (20) Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för del av fastigheterna Tippen 1, 2,

Ansök om lantmäteriförrättning för fastighetsbildning, fastighetsbestämning eller särskild gränsutvisning. Stadsbyggnadskontoret Fleminggatan 4 och anser att förslaget innehåller alltför storskalig exploatering som Box 8314 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Utställningsutlåtande GDPR Detaljplan för Hägersten 2:6 m fl. vid Henriksbergs verksamhetsområde i stadsdelen 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Detaljplan för delar av Hästskon 12 m fl i stadsdelen Norrmalm, S-Dp 2013-17586 Godkänt dokument - Martin Schröder, Stadsbyggnadskontoret Stockholm, 2015-11-04, Dnr 2013-17586 Översiktsbild som visar planområdets placering.


Invånare per km2 kina
hur många dagar får man jobba i rad

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får 

100. Helsingborg stad.