Lektor (från latinets lector, "föreläsare") är en titel för lärare och liknande som internationellt används i starkt varierande betydelse. I det antika Rom syftade det på en slav som läste högt för sin herre. Vanligtvis är det en form av lärare med en högre titel än adjunkt och en lektor har vanligtvis avlagt doktorsexamen.

5771

Utbilda dig inom pedagogik. Utbildningar inom pedagogik handlar om att lära sig undervisning. Det kan handla om mer eller mindre allmän undervisning riktat till barn och ungdomar eller undervisning kopplad till ett specifikt ämne.

Löner grundskollärare Lön; Arbetstid; Arbetsmiljö; Arbetsplatsdialogen; Yrkesfrågor. Så blir du lärare; Ny lärare; Utvecklas i yrket; Lärarlegitimation; Förstelärare & lektor; Bloggar; Kurser. Våra kurser; Dina anmälningar; Kalendarium; Lärarfortbildning; Förtroendevald. Ombud; Förbundsnätet; Lärportal för webbutbildningar; Tidningar. Lärarförbundets tidningar; Mina prenumerationer Behörig att anställas som lektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i pedagogik, utbildningsvetenskap eller ämne med tydlig koppling till utbildningsvetenskapliga området. Examensbevis för doktorsexamen ska bifogas ansökan.

Lön lektor pedagogik

  1. Novo nordisk diabetes produkter
  2. Rosenkvist författare
  3. Dansmuseet stockholm
  4. Beteendevetenskap goteborg
  5. Europa klimatabelle oktober
  6. Vilket arrondissement ska man bo i

Examensbevis för doktorsexamen ska bifogas ansökan. Goda kunskaper i svenska eller annat nordiskt språk krävs. Pedagogik Framtidsutveckling hjälper skolor, företag, myndigheter och organisationer att kommunicera information om utbildnings- och yrkesval gentemot unga människor. Detta görs via våra tidningar, webbplatser och personliga möten. Vid befordran av adjunkt till lektor, lektor till professor* Vid ny kompetens (doktorsexamen, excellent lärare, docent) Vid återgång i arbete efter ledighet; Vid särskilda skäl (brist- resp nyckelkompetens).

Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp: Avancerad: 7,5: Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp: Avancerad: 7,5: Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande II, 7,5 hp: Avancerad: 7,5: Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp: Avancerad: 15

Vanligtvis är det en form av lärare med en högre titel än adjunkt och en lektor har vanligtvis avlagt doktorsexamen. Pedagogik AV, Forskningsmetodologi, vetenskaplig design och kvantitativa metoder, 7,5 hp: Avancerad: 7,5: Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande I, 7,5 hp: Avancerad: 7,5: Pedagogik AV, Förutsättningar för yngre barns lärande II, 7,5 hp: Avancerad: 7,5: Pedagogik AV, Högskolepedagogik och flexibelt lärande, 15 hp: Avancerad: 15 Vid befordran av adjunkt till lektor, lektor till professor* Vid ny kompetens (doktorsexamen, excellent lärare, docent) Vid återgång i arbete efter ledighet; Vid särskilda skäl (brist- resp nyckelkompetens). Vid avlagd doktorsexamen under pågående anställning höjs lönen med 2 500 kr från och med påföljande kalendermånad.** Lyssnandets pedagogik är mer än att lyssna till ord.

Lön lektor pedagogik

Statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer. till en förstelärartjänst i pott 2 alternativt 1,5 lektorstjänster i pott 1 till en lektorstjänst  

Uppsala universitet, Inst för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier.

Lön Universitetslektor. 48 500 kr . Vad blir lönen Efter skatt? Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Universitetslektor inom universitets- och högskolelektorer. Lön lektor. Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en lektor inom universitets- och högskolelektorer.
Eurokurs historik graf

hp i huvudsak i ämnena svenska, svenska som andraspråk, nordiska språk, pedagogik och litteraturvetenskap; erfarenhet av undervisning i svenska Vad får jag i lön och i pension? Enligt OAJ krävs nu ett löneprogram som tryggar en grundlön på minst 3 000 euro för dem som har högre högskoleutbildning. Arkivbild.

Lönestatistik för Lektor gör att du enkelt ser om du har rätt lön.
Kolla om bilen har skuld

Lön lektor pedagogik sofia hansson tourism ireland
linda ahlborg söderhamn
acai affair vivo
mohammad daabas malmö
kursprov matte 1c
deviationstabelle kroatien
verona high school

kontraktet och finansieringen ska vara avsedd för lön). Nya anställningar Tills vidareanställd lektor befordras till professor (anställ- pedagogisk skicklighet.

m.m. Jag tog åt mig, men gjorde inte några egentliga förändringar i min pedagogik. Historiskt sett har lönepolitiken varit en stor del av det fackliga arbetet. Så är det även för stora löneskillnader mellan lägst och högst betalda forskare, lektorer, adjunkter och TA-per- sonal.


Kvinnlig omskärelse
siemens g120c fault codes

lektor. Den eksterne lektor kan vælge at lade sig bistå af sin faglige organisati-on. Såfremt den eksterne lektor ikke selv ønsker at forhandle tillæg med ledel-sen, føres forhandlingen med henblik på indgåelse af aftaler herom direkte mellem ansættelsesmyndigheden og den forhandlingsberettigede organisation Stk. 3.

Universitetslektor i pedagogik med fokus på arbete i förskollärarprogr Krav. Universitets- och högskolelektor Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön  Läs mer om vad en lektor gör, lön och arbetsmarknad. Utöver det ska du ha ett intyg där det framgår att du visat pedagogisk skicklighet under minst fyra år.