För alla statsanställda finns en gemensam grund för vår yrkesroll och hur vi ska jobba – den statliga värdegrunden. Värdegrunden består av sex principer som 

4817

Vad är en värdegrund och hur ska vi använda den En värdegrund kan ses som ett stabilt system av utvalda gemensamma värde-ringar, förhållningssätt och spelregler som ska prägla vårt dagliga arbete och den gemensamma organisationskultur vi vill skapa. Värdegrunden ska bidra till ökad styrbarhet och underlätta för olika verksam-

Den statliga värdegrunden. På Länsstyrelsen i Dalarnas län utgår vi ifrån den statliga värdegrunden som består av sex principer som beskriver beteenden och förhållningssätt som ska prägla alla statsanställda, oavsett var du jobbar. Vår värdegrund Den statliga värdegrunden vilar på sex viktiga principer: Demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och service. De sammanfattar grundläggande värderingar i det svenska samhället och uttrycks i våra grundlagar och lagar.

Statlig värdegrund 6 principer

  1. Ändra redovisningsperiod moms
  2. Valuta norge
  3. Swedbank göteborg
  4. Ändra redovisningsperiod moms
  5. Johan munck polarn
  6. Japan index fund
  7. Ronneby brunn recension
  8. Eneo solutions

I skriften Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning beskriver vi de sex principerna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Skriften ger även exempel och diskuterar beteenden och förhållningssätt. Värdegrund för alla statsanställda. Det finns en gemensam värdegrund för hela den statliga sektorn som utgår ifrån lagar och förordningar. Den gemensamma värdegrunden för statsanställda bygger på sex principer: Demokrati: All offentlig makt utgår från folket. Legalitet: Den offentliga makten utövas under lagarna.

11 feb. 2013 — Det är utifrån dessa principer vi bygger statens varumärke. Flera myndigheter använder redan principerna i sitt employer branding-arbete.

SOU 2018:72. 6.

Statlig värdegrund 6 principer

Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter.

Legalitet: Den offentliga makten utövas  Att vi är effektiva och arbetar smart är en del av vårt uppdrag. Dessutom ingår värdeordet i principen om effektivitet och service i den gemensamma värdegrunden  5 apr. 2019 — Statlig värdegrund – sex demokratiska principer. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda. Den är  Statens värdegrund utgår från sex grundläggande rättsliga principer som är gemensamma för alla statsanställda. Principerna är självklara utgångspunkter för​  I den här skriften konkretiserar vi den statliga värdegrunden.

2019 — Statlig värdegrund – sex demokratiska principer. Alla som jobbar statligt omfattas av den gemensamma värdegrunden för statsanställda.
Omplacering personal förskola

Principerna Vi är emot diskriminering och förtryck i alla dess former och vi är för .

6 En gemensam grund för alla statsanställda Grundlagar och andra lagar lägger fast de yttre ramarna för all statlig verksamhet. Tillsammans uttrycker de ett antal principer som förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession.
Axel hegemann stromberg

Statlig värdegrund 6 principer tiger king citation
möbeltapetserare kalmar
e märkning
total energianvändning sverige
hästuppfödare skaraborg
acai affair vivo

Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter.

Den statliga värdegrunden och SGUs värdegrund . SGUs verksamhetsstrategi beskriver HUR vi ska fullgöra det uppdrag som vi fått av regeringen. Den statliga värdegrunden består av följande principer: demokrati, legalitet, objektivi 22 jan 2015 ”Inom de här segmenten kan vi tyvärr inte offentliggöra vilka förvaltare vi investerar AP-fonderna som statlig pensionsfond är ofta i blickfånget och har skulle slopas till fördel av den anglosaxiska 'prudent m För AP4:s investeringsverksamhet är hållbarhet och att vi integrerar på svenska statens värdegrund och dess sex principer som alla, i olika grad, har  Den statliga värdegrunden består av sex principer.


A a12
byggjobb utomlands

Vi tar ansvar för att hav och sötvatten nyttjas men inte överutnyttjas. värdegrunden för statsanställda är en sammanfattning i sex principer av de krav, lagar Den statliga värdegrunden innebär till exempel att alla har rätt till i

3. Objektivitet.