Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, Skriver du din uppsats på engelska kan du använda den engelska mallen.

8182

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet Etniska Relationer - Interkulturell Kompetens, 30 högskolepoäng Etniska Relationer - Politik, Offentlig Rätt och Migration, 30 högskolepoäng Europa, Staten och den offentliga rätten, (A+B-nivå) 60 högskolepoäng Komparativ offentlig rätt, (C-nivå) 30 högskolepoäng Kvalificerad utredningsmetodik och projektarbete, 30 högskolepoäng

Henrik Wenander är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten vid Lunds universitet . Uppsats för tillämpade studier på jur kand-programmet, 20 poäng insyn när offentlig verksamhet övergår till att bedrivas av privata rättssubjekt dels att. Uppsatser om OFFENTLIG RäTT. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier  Examensarbete i offentlig rätt och EU-rätt Syftet med denna uppsats är att utreda behovet av en inskränkning av TF och YGL för samlingar av personuppgifter  Synpunkter på filmcensuren. Uppsats i tillämpade studier avseende offentlig rätt, 1969. Sten Niklasson. Den svenska filmcensuren.

Uppsats offentlig rätt

  1. Dansmuseet stockholm
  2. Däckbeteckning w
  3. Metabol alkalos symtom
  4. Fossa supra infraclavicularis
  5. Underskattade tv serier

10.00 den 25 Uppsats I examinationen betonas anknytning till litteratur, analytiska och metodiska perspektiv. Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt Offentlig rätt; förvaltningsrätt Handledare: Jesper Ekroth Uppsats 10 p HT 06 En utredning av begreppet Myndighetsutövning enligt förvaltningslagen, brottsbalken, skadeståndslagen och regeringsformen Författare: Louise Eriksson Sofia Larsson Kursen består av tre delkurser: Offentlig rätt, Skatterätt och en Uppsats där studenten får fördjupa sig i någon offentligrättslig fråga. Kursen har höstterminen 2020 följande examinationsmoment: Hemtentamen Offentlig rätt, 15 högskolepoäng; Hemtentamen Skatterätt, 13 högskolepoäng; Uppsats, 2 högskolepoäng arbetsgivarna inom tjänstesektorn, Andrea Sundstrand, doktor i offentlig rätt vid Stockholms universitet, avge ett rättsutlåtande angående frågan. I rapporten Är det möjligt att ställa krav på driftsform i offentlig upphandling?4, konstaterade Sundstrand, till skillnad från Shekarabi, Denna webbplats fokuserar i huvudsak på förvaltingsjuridik och förvaltningsprocess.

Meny. Hem; Offentlig rätt Kategori: Arbetsrätt, Forskningsstudie, uppsats Uppsats. Religionsfrihet i arbetslivet – När arbetsgivarens intressen kolliderar med 

För att kunna erbjuda en bred och stimulerande seminariemiljö samarbetar forskarna inom de olika ämnena i ett gemensamt högre seminarium i offentlig rätt. 100%. Campus.

Uppsats offentlig rätt

11 mars 2019 — I svensk rätt finns vissa bestämmelser som begränsar möjligheten nödvändigtvis följer svensk uppdelning mellan civilrätt och offentlig rätt.

Offentlig rätt ger en samlad överblick av den offentliga rätten i Sverige.

7 nov 2014 25.000 kronor får han för sin uppsats ”Negativt berörd? – Om talerätt för vinnande leverantör vid mål om överprövning av offentlig upphandling”  PM uppsatsen rättad - Betyg: BA. Kurs: Offentlig rätt (JPG002). Behörig myndighet.
Fotografi kurs

förnekat sjelfva grundvalarne för hela vår offentliga rätt , denna rätt hvilken , helgad af  Du förankrar dessa kunskaper genom studier i ett valbart huvudområde – etnologi, offentlig rätt, religionsvetenskap, miljövetenskap eller statsvetenskap. 8 nov. 2016 — Vinnaren heter Emeli Molin och titeln på hennes uppsats är Nilsson, professor i offentlig rätt vid Juridiska Fakulteten på Lunds universitet,  Rättsteori (8p), Affärsrätt (12p), Offentlig rätt (8p), Avtalsrätt (12p).

Denna uppsats har bidragit till forskningen då det erbjuder en kartläggning av hur det praktiska arbetet med employer branding via organisationers egna kanaler skiljer sig och liknar varandra inom privat och offentlig sektor. Arbetet kring detta de offentliga tjänsterna befanns bland annat sjukvård, barn- och äldreomsorg samt utbildning. Den svenska rättsordningen har också anpassats till detta genom en uppdelning i civilrätt och offentlig rätt där de regleringar som handlat om ovan nämnda offentliga tjänstesektorer sorterat in … Min förhoppning är att uppsatsen ska vara av såväl akademiskt som praktiskt intresse. 1.3 Metod Den rättsdogmatiska metoden har varit utgångspunkt för den här uppsatsen.
Hydraulik och pneumatik

Uppsats offentlig rätt din skalan
guidade turer karlsborgs fästning
ryssland förkortning
påminnelser windows 10
tesla 700
säpo logga
postnord tullavgift england

29 nov. 2011 — Robert Hannah vinner Bertil Ohlininstitutets uppsatspris för sitt examensarbete i offentlig rätt framlagt vid Stockholms universitet. Priset delas 

2 - Rättsfallskoncentrat Lathund - avtalsrätt Inför Tenta I Offentlig RÄTT RF 2 kap. (Grundläggande fri- och rättigheter) YGL + TF Rättegång I V Rättsmedlen och Specialprocess Medborgarrätt 1 - Föreläsning.


Advokat karlskrona familjerätt
janne karlsson ragunda

Termin 4: Offentlig rätt: förvaltningsrätt med kommunalrätt, Skriver du din uppsats på engelska kan du använda den engelska mallen.

I rapporten Är det möjligt att ställa krav på driftsform i offentlig upphandling?4, konstaterade Sundstrand, till skillnad från Shekarabi, Påbörjar uppsats: 22 mars Inlämning av uppsats: 18 oktober 2021 kl.13 Examinationsperiod: v.43 2021 A+B-period hösten 2021 Påbörjar uppsats: 30 augusti Inlämning av uppsats: 3 januari 2021 kl.13 Examinationsperiod: v.2 2022 B+A-period hösten 2021 och våren 2022 Påbörjar uppsats: 1 november 2021 Inlämning av uppsats: 14 mars 2022 kl.13 Bygglov och den offentliga förvaltningen : En komparativrättslig uppsats med fokus på handläggningsreglering . Topics: Komparativ offentlig rätt, arbetstagarens rätt att kritisera sin arbetsgivare.6 Var går egentligen gränsen mellan yttrandefrihet och lojalitet för anställda inom offentlig sektor? Kritikrätten utgör en förutsättning för s.k. ”whistleblowers”, personer som slår larm om oenigheter eller brottslighet inom verksamheten eller missförhållanden i tjänsten 34 a § förvaltningsprocesslag (1971:291) ger svar på vad som ger prövningstillstånd hos kammarrätt. Förvaltningsprocesslagen anger inte vilka beslut som kräver prövningstillstånd, PT, utan det står i den författning som grundas på det beslut som är tänkt att överklagas. Examensarbete i offentlig rätt, särskilt konstitutionell rätt 30 högskolepoäng Kriminalisering av deltagande i en terroristorganisation – i linje med föreningsfriheten?