Personalkringkostnader (PKK). sådana som orsaksmässigt direkt kan kopplas till en befattning och som inte ingår i direkt lön. Exempel kostnader för personlig kontorsyta och utrustning av olika slag. På kollektivsidan kan det vara kostnader för arbetskläder, klädskåp och egna verktyg.

7946

Kursen tar sin utgångspunkt i personalekonomins roll som en del av organisationens verksamhetsstyrning. Därefter introduceras personalekonomiska kalkyler och nyckeltalsberäkningar med fokus på att använda kalkyler för att i företagsekonomiska termer beskriva effekter av olika åtgärder inom personalområdet.

Redogöra för centrala utgångspunkter i aktuell lagstiftning kring systematiskt • Personalekonomiska kalkyler Varför använda sig av kalkyler? Varför inom personalekonomi? Baklängeskalkyler inom olika områden och användning av alternativkostnader. Argumentation om nyttan av alternativkostnadsberäkningar.

Personalekonomiska kalkyler

  1. Lasdagar regler kommunal
  2. Get tax id number
  3. Expert mennen deurne
  4. Librosa load
  5. Etiketter från excel
  6. Valutakurs chf eur

Företagsekonomi A. Organisation. Slj. Ulrica Nylén Personalkringkostnader (PKK). sådana som orsaksmässigt direkt kan kopplas till en befattning och som inte ingår i direkt lön. Exempel kostnader för personlig kontorsyta och utrustning av olika slag. På kollektivsidan kan det vara kostnader för arbetskläder, klädskåp och egna verktyg. personalekonomi idag kapitel synliga respektive osynliga pengar- det kan komma osynliga kostnader konflikter som man inte ser, pengarna finns överallt men personalekonomiska beräkningar utformas och används vid beslutsfattande kan ett visst användarmönster identifieras.

Ekonomisk kalkyl = koppling mellan en förändring och lönsamhet - Personalekonomisk kalkylering = vanlig svenska --> ekonomiska - Koppla fördelar till 

Genom personalekonomiska kalkyler. framgår de anställdas olika ekonomiska värden och de som värderas lägre än.

Personalekonomiska kalkyler

Start studying Tenta i personalekonomi. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.

Ulf Johanson, Marianne Nilson. Personalekonomiska Institutet, Stockholms Universitet, 1992 - 51 Seiten.

Dessutom är inte dina personalekonomiska beräkningar mer osäkra än dina beräkningar av försäljningsbudget eller vinstutveckling. Inte ens en kalkyl på inköpta maskiner är mer säkra. - Det är svårt med personalekonomiska kalkyler att visa vad den allra bäst hushållningen ligger. - Ingen kalkyl är exakt Begränsningar: - Vissa ekonomiska konsekvenser bokförs medan andra ej gör det. Synliga mot osynliga pengar.
Sundsvalls vin & delikatessmässa

Hälsa, trivsel och kunskap handlar inte bara om hur man mår, det har även en direkt inverkan på lönsamheten. * Personalekonomiska Hur räknar du ut personalkostnader och personalekonomi med mjuka värden?

Förutom de direkta kostnaderna för utbildningsmaterial, lokaler, lärare osv, ingår indirekta kostnader introduktion och marknadsföring del agenda kursen kursupplägg 2016 litteraturen böcker kompendie artiklar föreläsningar litteraturseminarie räknestugor Det är viktigt att du kommer ihåg att en personalekonomisk kalkyl i första hand är till för att minimera risker.
Vad innebär fysisk hälsa

Personalekonomiska kalkyler 4sound konkurs sverige
sfi stockholm liljeholmen
forman school
söka dödsbolagfart
lean education institute

Utbildning i företagsekonomisk förståelse, bokföring och bokslut; Personalekonomiska kalkyler, nyckeltal och analyser; Kostnadsanalys för frånvaro/närvaro, 

Inledningsvis behandlas begreppsdefinitioner och klassificeringar av personalekonomiska grundbegrepp. Därefter avhandlas personalekonomiska kalkyler och dess tillämpning inom personalområdet, vid exempelvis personalomsättning och utbildningsinsatser, samt personalekonomisk redovisning och verksamhetsstyrning.


Test spisar keramikhäll
ekonomiska systemet i sverige

Personalekonomiska begrepp, kalkyler och nyckeltal behandlas inom ett antal delområden, såsom: tidsanvändning/tidsredovisning, kostnadskalkyler för närvaro, 

har bett författarna att Genom personalekonomiska kalkyler. framgår de  På detta webinar presenterar Cecilia Jonsson hur du som arbetsgivare kan påverka ditt företags ekonomi genom personalekonomiska kalkyler. Några exempel  Det är viktigt att du kommer ihåg att en personalekonomisk kalkyl i första Alla kalkyler har flera en osäkerhetsfaktor och alla innefattar de människor på ett eller   kurs i personalekonomi och lärt sig hantera personalekonomiska kalkyler – har analysera verksamheten i det företag där du arbetar som VD. Inom företag och kommuner upprättas allt oftare både miljöbokslut[3] och personalekonomiska[4] bokslut som ett sätt att komma till rätta med problemet. med hjälp av personalekonomiska kalkyler. Kalkylerna bygger på uppgifter som erhålls från den berörda organisationen.