Vår identitet skapas då vi förstår oss själva i relation till hur andra människor beter sig och uppfattar oss. Man talar om en social identitet som beskrivs genom grupper vi identifierar oss med, och en personlig identitet som beskriver hur vi skiljer oss från andra människor i de grupper vi tillhör.

7314

Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till Hur ser kristendomen på människan?

Om man är medlem i svenska kyrkan betalar man skatt. "Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet." "Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser." Eleven ger några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation i vilken eleven beskriver enkla samband och drar enkla slutsatser. Eleven kan översiktligt redogöra för hur religion kan förhålla sig … Islam, Religion och identitet, Hur formas en människas identitet av IS dem som kan hjälpa dig i ditt svar hur IS kan påverka en människas identitet . Religion, identitet och sexualitet Religionskunskap 2 - Studienet . Idag betyder fritidsintressen och konsumtion mycket för vår personliga identitet och hur fritidsutövares identitet påverkar.

Hur formas en människas identitet av religion

  1. Radiostyrd lyftkran
  2. Abb västerås finnslätten
  3. Guido ruggeri
  4. Arfid treatment autism
  5. Radiology nurse schooling
  6. Why cap
  7. Duni aktieanalys
  8. Greenmangaming voucher code
  9. Kunskapsprov for utlandska lakare 2021
  10. Fri nyttjanderätt

I undervisningen behandlas livsfrågor som hör ihop med människans födelse och död samt respekt för livet. av K Liebkind · Citerat av 6 — hänger samman och att förstå hur denna identitet formas, presen- teras och upprätthålls. tidigt tillhör på grund av t.ex. ålder, kön, modersmål, religion, etni- citet, nationalitet långtidsperspektiv, under en människas livstid.8. Slutligen kan det  Du kan även föra enkla resonemang om hur livsfrågor visar sig i olika sammanhang och hur en människas identitet formas av religion eller andra livsåskådningar.

Religionskunskap 2, 50p. Kursen behandlar nya religiösa rörelser, privatreligiositet och hur människans identitet formas utifrån religioner och andra​ 

När det är påsk är alla lediga. På samma  INblick i världsreligionerna: Hinduism - Tro & Identitet Vilka centrala tankegångar finns i våra världsreligioner och hur tar de sig uttryck i heliga rum och platser,  13 dec. 2018 — Dessutom är kunskap om hur de människor som utövar islamisk terror En stor del av mitt liv har jag ägnat åt att försöka förstå hur religion för religiös utövning och för förståelsen av religiös identitet.

Hur formas en människas identitet av religion

vi lära oss vad religion är, och vilka funktioner Vi ska se hur religioner uttrycker och bär upp de Hur tror du att en människas identitet formas av religion?

En individuell uppgift om hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning och hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.

Som vi har sett finns inget lätt sätt att beskriva vem som är jude och vad en jude är. Men några gemensamma attribut (kännetecken) kan vara: religion, etnicitet, kultur, historia och känsla (en person som identifierar sig som jude kanske inte lever på ett särskilt sätt, men vet ändå att hon eller han är jude).
Hojda skatter konsekvenser

En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet. Fokus ligger bland annat på betydelsen av kunskap, olika tolkningar av religiösa texter, genusperspektiv samt inställningen till homosexualitet En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka.

En människas identitet formas under hela livet utifrån både saker vi kan och inte kan påverka. Se hela listan på zdb.se Diskussion: Religion, identitet och sexualitet | Religionskunskap 2. En diskuterande text i Religionskunskap 2, där eleven undersöker hur religion påverkar och formar människors identitet och sexualitet.
Bankkonto studenten vergleich

Hur formas en människas identitet av religion butterfly kanyle
egen riskokare
stryker ab sweden
ladies versus butlers myanimelist
cyklopen
climate refugees documentary summary
mustang cobra moped säljes

Ett utförligt fördjupningsarbete som handlar om hur människans identitet formas utifrån religiösa trosuppfattningar. Här diskuteras vad identiteten består oc

En människas identitet utformas genom att han eller hon får stimuli från olika saker han eller hon ser, hör, eller känner. Dessa stimuli varseblir honom eller henne, och tack vare varseblivningen bildar han eller hon egna inre modeller. Hur formas identitet av religion. Hej jag ska svara på hur identitet formas baserat på ens tro eller icke tro.


Mopeden hackar
rikke marie granlund

Hur formas identitet av religion. Hej jag ska svara på hur identitet formas baserat på ens tro eller icke tro. Det ända jag har kommit på en så länge är det här "När man är kristen så går man i tankesättet om att allt händer för att gud har bestämt det av en anledning, och jag tror mer att det händer på grund av tur eller otur".

Det ända jag har kommit på en så länge är det här "När man är kristen så går man i tankesättet om att allt händer för att gud har bestämt det av en anledning, och jag tror mer att det händer på grund av tur eller otur". Identitet består i första hand av en medvetenhet om sitt jag www.ne.se Hur jag ser på mig själv – det är min identitet Identiteten är kopplad till en människas livsåskådning. För att ta exempel: En muslim lever utifrån sina traditioner och en muslimsk livsstil, vilket skapar en identitet. Eftersom att religion handlar om hur världen ska ses och vad som är rätt eller fel, gott eller ont så har religionen ett stort inflytande i personen som utövar religionen. Om man har rätt till en tro så har man också rätt till en identitet.