4957

Kränkande särbehandling 13 § Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accep-teras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka för-hållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Allmänna råd: Klargörandet kan lämpligen göras skriftligen i en poli-cy.

Utredningen vänder sig till dig som arbetsgivare och målet är att stötta dig när frågor kring detta blir aktuellt. Kränkande särbehandling 13 § Arbetsgivaren ska klargöra att kränkande särbehandling inte accep-teras i verksamheten. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka för-hållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling. Allmänna råd: Klargörandet kan lämpligen göras skriftligen i en poli-cy.

Afs kränkande särbehandling

  1. Mer skatt i 2021
  2. Thb sek chart
  3. Svea gymnasium antagningspoäng
  4. Gammal kobra telefon
  5. Presumerar
  6. Test spisar keramikhäll
  7. Vaggeryd kommun skola
  8. Litterära klassiker lista
  9. Sveriges skönaste familjer sikström
  10. Kooperativ handel fram

I utbildningen får chefer och medarbetare lära sig om organisatorisk och social arbetsmiljö. Utbildningen berör faktorer som bidrar till ohälsa och hur rutiner kan etableras för att hantera förekomst av kränkande särbehandling. Innehåll. Bakgrund till föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö; Definitioner; Föreskriften Nacka kommun som arbetsgivare accepterar inte någon form av diskriminering, mobbing, kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier eller nedlåtande attityd mot en medarbetare, chef eller grupp.

arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling ställer allt större krav Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Organisatorisk och social.

Observera att många fall av kränkande särbehandling kan falla inom ramen för diskrimineringslagen eller annan brottslagstiftning. Arbetsgivarens skyldigheter enligt AFS 2015:4 Arbetsgivaren är skyldig att. klargöra att kränkande särbehandling är otillåten; vidta åtgärder för att undvika att kränkande särbehandling uppstår Med kränkande särbehandling menas ”Handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap”. (AFS 2015:4, 4 §) AFS 2015:4 tar sikte på tre områden: arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Afs kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling5 Kränkande särbehandling regleras, utöver arbetsmiljölagen, av arbetarskyddsstyrelsens författningssamling med föreskrifter om åtgärder mot kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 2015:4). Studenter omfattas av arbetsmiljölagen och är alltså att betrakta som arbetstagare i lagens mening.6

24. Bilagor. 31. Bilaga 1. Ur AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete om. Arbetsgivaren ansvarar för att det är tydliggjort att kränkande särbehandling inte accepteras på arbetsplatsen, exempelvis genom att upprätta  Bakgrund.

Det ska även finnas rutiner för hur kränkande särbehandling hanteras och information om hur de utsatta snabbt ska få hjälp. Kränkande särbehandling är ett samlingsbegrepp för flera typer av oacceptabelt beteende.
Can student loans be forgiven

AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Checklistan innehåller frågor om verksamhetens arbete för att minska riskerna för kränkande särbehandling. Den kan användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, kränkande särbehandling och lagkrav.
Gruppchef it lön

Afs kränkande särbehandling aktivitetsrapport flashback
finsk sopran webbkryss
sparbankstiftelsen sjuhärad
konjakskupan labb
medberoende och narcissist

31 mar 2016 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1990:18) och om kränkande särbehandling i arbetslivet från 1992 (AFS 1993:17) 

31 mar 2016 AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö 1990:18) och om kränkande särbehandling i arbetslivet från 1992 (AFS 1993:17)  kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen.3 Denna reglering visar att rättsord- Enligt AFS 1993:17 så omfattar begreppet även trakasserier. Definition av kränkande särbehandling enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift ” Kränkande särbehandling i arbetslivet” AFS 1993:17.


Affärer hornstull åhlens
argument for laxor

av S Pettersson · 2016 — Utöver gällande rätt har även föreskrifterna AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön, AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet, AFS 

Forskning visar att kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier står för en stor del av den ohälsa som förekommer i arbetslivet. AFS 2015:4  AFS 2015:4 är föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö som gäller förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling,  Denna utbildning ger dig kunskaper om AFS 2015:4. och signaler på ohälsosam arbetsbelastning, mobbning och kränkande särbehandling samt hälsorisker  Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) har arbetsgivaren ansvar för att kränkande  AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö §§13-14; Begrepp inom kränkande särbehandling; kränkande särbehandling och mobbing från olika  Kränkande särbehandling regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 (grunden för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM). AFS 2015:4 förtydligar  Utgångspunkt. Föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) ställer tillsammans med AFS 2001:1 om systematiskt arbetsmiljöarbete krav  Kränkande särbehandling. Vad gäller hantering av ärenden rörande kränkande särbehandling enligt AFS 2015:4 ska arbetsgivaren ha rutiner för hur kränkande  Utbildning om kränkande särbehandling.