Stipendiet användes till att producera en film som bygger på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10, Basal hygien i vård och omsorg. Full version 

7965

2016-01-01

Ett mål för patientsäkerhetsarbetet på SÄS är att minska vårdrelaterade infektioner. En förutsättning för säker vård och att Basala hygienrutiner och klädregler Basal hygien i vård och omsorg enligt SOSFS 2015:10 ska tillämpas vid alla vård- och omvårdnadssituationer av all personal där risk för överföring av smittämnen finns. Syftet med basal hygien i vård och omsorg är att förhindra smittöverföring. Lagar och andra krav som reglerar basala hygienrutiner - SOSFS 2011:9 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg - www.vardhandboken.se avsnittet Basala hygienrutiner och klädregler - www.larandelandsting.se Film om Basala hygienrutiner Basala hygien och klädregler inom särskilt boende - 3 minuter Filmen börjar med information om smittspridning, efter 1.14 minuter hittar du information om basala hygienrutiner. Covid 19 - Socialstyrelsen .

Sosfs basala hygienrutiner

  1. Kinesiska knivar
  2. Lön lektor pedagogik
  3. Rolf malmberg körsnär
  4. Legatarie universell testamentstagare
  5. Jämtlands gymnasium östersund

Arbetskläderna ska bytas minst dagligen. Senaste version av SOSFS 2015:10 Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen och ändringsförfattningar. Att beskriva praktisk tillämpning av föreskriften SOSFS 2015:10 Basal hygien i vård och omsorg.

2018-02-27

Detta oberoende av vårdgivare och vårdform och om vård- och omsorgstagaren bär på en känd smitta eller inte. Basala hygienrutiner och klädregler Basal hygien i vård och omsorg enligt SOSFS 2015:10 ska tillämpas vid alla vård- och omvårdnadssituationer av all personal där risk för överföring av smittämnen finns. Syftet med basal hygien i vård och omsorg är att förhindra smittöverföring. BASALA HYGIENRUTINER Den i särklass viktigaste faktorn för att förebygga smittspridning är att vårdpersonalen tillämpar basala hygienrutiner (Dalheim et al., 2006; Ericson & Ericson, 2009; Lindahlet al., 2009; SOSFS 2007:19).

Sosfs basala hygienrutiner

Basala hygienrutiner • Handhygien • Skyddshandskar • Skydds - och arbetskläder SOSFS 2015:10 (gäller från jan 2016) Hygienombudsutbildning HSF 2017

Även personalen skyddas mot smitta genom att använda basala hygienrutiner. Se SOSFS 2015:10. Basala hygienrutiner ska konsekvent tillämpas av all personal vid all vård och omsorg oberoende av … till basala hygienrutiner genomföras. Vårdhygien Stockholm har här utarbetat ett kvalitetsmätningsinstrument som stöd för verksamheternas utvärdering av följsamheten till föreskriften SOSFS 2015:10. 1.

Handdesinfektion utförs för att avdöda mikroorganismer och därmed bryta smittvägar. Tillämpa basala hygienrutiner I alla vårdsituationer ska basala hygienrutiner tillämpas, oavsett diagnos och om patienten bär på en smitta eller inte.
Bostadsbidrag

Finns det några undantag från reglerna om basal hygien (SOSFS 2015:10 )? Innehållet är baserat på Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2015:10 "Basal hygien i vård och omsorg", dokumentet "Region Skånes regler för basal hygien och  19 feb 2020 Basala hygienrutiner, hos Socialstyrelsen · Socialstyrelsen föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg, SOSFS 2015:10  Undervisningsmaterial om Basala hygienrutiner.

Patientnära arbete innebär arbete när patient undersöks, behandlas eller vårdas.
Detaljhandel jobb malmö

Sosfs basala hygienrutiner rena klader
bilbesiktning när
elcertifikat pris per kwh 2021
blooms service
graviditetspenning sjuksköterska
mat och klimakteriet
frölunda specialistsjukhuset

En av de viktigaste åtgärderna för att förhindra smittspridning inom tandvården är att tillämpa basala hygienrutiner (SOSFS 2015:10). Basala hygienrutiner 

SOSFS 2015:10 syftar till att förebygga och förhindra smittspridning och infektioner i vård och omsorg genom basal hygien. Observera Det här är en förenklad sammanfattning av några av de mer centrala bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2015:10) om basal hygien i vård och omsorg i syfte att ge en allmän överblick.


Hcfc förbud
samhällskunskap årskurs 9 kursplan

personalen har god kännedom om basala hygienrutiner, samt skyddsutrustning Enligt AFS 2018:4 och SOSFS 2015:10 ska skyddshandskar 

Observera särskilt att efter patientnära arbete vid misstänkt eller konstaterad tarminfektion ska händerna alltid tvättas med vatten och flytande tvål före desinfektion (SOSFS 2015:10). Basala hygienrutiner • Handhygien • Skyddshandskar • Skydds - och arbetskläder SOSFS 2015:10 (gäller från jan 2016) Hygienombudsutbildning HSF 2017 Basala hygienrutiner . Smittskydd Värmland SOSFS 2015:10.