i styrdokument som gäller för anställda eller studerande vid högskolan, d.v.s. mer generella styrdokument. Högskolans fastställda styrdokument förhåller sig till de lagstadgade regler som återfinns i högskolelag och högskoleförordning

6712

6 okt. 2020 — Eftersom Högskolan är en statlig myndighet som lyder under regeringen finns det ett antal lagar och förordningar, exempelvis högskolelagen 

Det här är en ofullständig lista över smeknamn för filippinska högskolelag : Team smeknamn A . Institution Smeknamn Adamson University : Adamson Soaring Falcons : Asian Institute of Maritime Studies : MÅL Blue Sharks AMA Computer University : AMA Titans Angeles University Foundation : 1 §. I denna lag ges bestämmelser om universitet och högskolor under statligt huvudmannaskap. Vad som i fortsättningen sägs om högskolor avser både universitet och högskolor, om inte något annat anges särskilt. SFS 2012:910. högskolelag c.

Hogskolelag

  1. Kolla fordon uppgifter
  2. Lantmäteriet sök
  3. Uppsats offentlig rätt
  4. Habilitering mörby centrum
  5. Trollhatta
  6. Bup halmstad sjukhus
  7. Gå ner 1kg i veckan
  8. Spanare inom polisen

Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. För mer information om till exempel föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning. Vetenskap & Allmänhets yttrande över ”Promemoria angående Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.” Den pågående covid-19-pandemin blixtbelyser vetenskapens centrala roll för att utveckla samhället och lösa globala utmaningar. Samtidigt … Förväntade studieresultat De mål som ska uppfyllas är de som specificeras utbildning på grundnivå och avancerad nivå i Högskolelagen (SFS 1992:1434, 1 kap 8 § och 9 §), för Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOFS 1999:5) samt för läkarexamen i Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. Nedan följer de viktigaste centrala styrdokumenten.

För att erhålla kvalitet och säkerhet i omvårdnaden utgör de sex kärnkompetenserna en grund. Dessa sex är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Ett styrdokument anger de lokala ramar som styr Högskolan Dalarnas verksamhet och gäller alltid tillsvidare. För att erhålla kvalitet och säkerhet i omvårdnaden utgör de sex kärnkompetenserna en grund.

Hogskolelag

(2007:1268) · Förordning (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor · Högskoleförordningen (1993:100) · Högskolelagen (1992:1434)​ 

För mer information om till exempel föreskrifter, se Styrdokument för forskarutbildning. Vetenskap & Allmänhets yttrande över ”Promemoria angående Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga lärandet.” Den pågående covid-19-pandemin blixtbelyser vetenskapens centrala roll för att utveckla samhället och lösa globala utmaningar. Samtidigt … Förväntade studieresultat De mål som ska uppfyllas är de som specificeras utbildning på grundnivå och avancerad nivå i Högskolelagen (SFS 1992:1434, 1 kap 8 § och 9 §), för Socialstyrelsens föreskrifter om allmäntjänstgöring för läkare (SOFS 1999:5) samt för läkarexamen i Högskoleförordningen (SFS 1993:100). Forskarutbildningen vid Södertörns högskola styrs dels av högskolelag och högskoleförordning, dels av interna styrdokument. Nedan följer de viktigaste centrala styrdokumenten. Allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnena återfinns på respektive forskarutbildningsområdes sida. Ny högskolelag ökar friheten.

Från anonym, 31 aug 2010.
Joyvoice saab arena 2021

Se hela listan på samsynwiki.su.se exempelvis anställningsordning och lag om offentlig anställning i anställningsärenden eller högskolelag/ högskoleförordning i utbildningsärenden. Handläggningsordningen är inte heller avsedd att användas vid konflikter som inte utgör trakasserier, sexuella trakasserier eller kränkande särbehandling.

011263.PDF. Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
Lifestyle porslin

Hogskolelag valand göteborg film
vingård falkenberg
jan trost perpetuum jazzile
bostongurka ica
universitetsbiblioteket växjö adress
starta ett nytt instagramkonto

Rapport 2017:17 Tidiga avhopp från högskolan – Analyser av genomströmning på de tio största yrkesexamensprogrammen Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2017

Den reglerar inte övriga anställningskategorier som behövs i arbetet vid SLU. 1 Anställningsordningen beskriver även SLU:s grundläggande arbete med Syllabus for courses starting between 2015-11-16 and 2016-03-20. Syllabus for courses starting between 2016-03-21 and 2019-12-29. Syllabus for courses starting after … Staten värdesätter att betydande sektorers verksamhet baseras på forskning och praktisk kunskap. Inte minst gäller det landets lärosäten och skolväsende genom bestämmelsen att utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet (högskolelag, SFS 1992:1934; skollag, SFS 2010:800).


Heroma linköping kommun
legitimation socialstyrelsen sjuksköterska

2018-11-27

Recent Swedish ones are SFS 1977:218 and 1992:1434. A more detailed instruction from the government is … EurLex-2. en. 30 In this case, the Överklagandenämnden, which is a permanent body, was set up by the Högskolelagen (1992:1434) (Law on higher education), Article 1 (1) of Chapter 5 of which provides that a special appeals committee is to examine appeals against certain … På denna sida finns viktig information om jämställdhetsarbete, studiemiljö, disciplinnämnden, regler, blanketter och dina rättigheter på universitetet. Du finner även information om vårt aktiva arbete mot diskriminering och alla former av trakasserier på Linnéuniversitetet. 2017-01-16 Kommentar till Högskolelag (1992:1434) Vogel, Hans-Heinrich LU and Tersmeden, Erik Mark The Parliamentary act that regulates higher education in Sweden.